GeboortepapierenDe geboortepapieren van Nederland verscheen 2014 bij Elsevier Boeken en het Nationaal Archief. Het boek was een groot succes: in augustus 2018 kreeg het boek zijn vierde druk. Deze stijlvolle hardcover bevat – in hedendaags Nederlands – de drie belangrijkste en misschien wel meest revolutionaire geschriften uit de Nederlandse geschiedenis:

• de Unie van Utrecht uit 1579
• de Apologie van Willem van Oranje uit 1581 en
• het Plakkaat van Verlating uit 1581.

Ze worden ingeleid en toegelicht door Coos Huijsen en Geerten Waling, die laten zien waarom deze teksten nog steeds relevant zijn voor de lezer in de eenentwintigste eeuw. De historici betogen onder meer dat ‘de geboortepapieren van Nederland’ staan voor het revolutionaire karakter van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Deze opmerkelijk vroege Nederlandse Revolutie werd een inspiratiebron voor de Engelse, Amerikaanse en Franse Revolutie van respectievelijk 1688, 1776 en 1789.

Het voorwoord is van prof. dr. James ­Kennedy (destijds Universiteit van Amsterdam), het nawoord van Martin Berendse, destijds algemeen rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief.

Hardcover, ingebonden, met afbeeldingen in kleur, 224 p. voor maar € 14,95. Bestellen kan hier.
Volg ons voor meer informatie & recensies op https://www.facebook.com/geboortepapieren.