Voorkaft RenanErnest Renan, Wat is een natie? Vertaald, ingeleid en geduid door Coos Huijsen en Geerten Waling (Amsterdam: Elsevier Boeken 2013). Met een voorwoord van Bas Heijne.

Dit boek biedt een moderne vertaling en de oorspronkelijke tekst van de beroemde lezing van Ernest Renan uit 1882: Qu’est-ce qu’une nation? Een natie bestaat volgens hem alleen als inwoners de wil hebben om bij elkaar te horen. De natie heeft weinig met ras, taal of godsdienst te maken; het is een historisch principe. Samen terug kunnen kijken op een gedeeld verleden en bereid zijn ook in de toekomst samen te leven, dat is een natie. Daarmee is de natie een open en flexibele gemeenschap.

De samenstellers Coos Huijsen en Geerten Waling, die de lezing en de auteur inleiden, besluiten het boek met een pragmatisch pleidooi voor een ‘verlicht patriottisme’. In debatten over EU en immigratie staan twee uitersten tegenover elkaar: het verstokte nationalisme en het blinde kosmopolitisme. De benadering van Renan biedt een gulden middenweg, en vormt daarbij een inspiratiebron voor een moderne natie.

Lees ook het opiniestuk ‘Volkssoevereiniteit noopt tot referendum’ dat de samenstellers schreven in De Volkskrant (6-3-2013).